DSİ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NDE (ERZURUM) 06/11/2023 TARİHİNDE İÇ DENETİM AÇILIŞ TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR.

7.11.2023 / Gösterim Sayısı : 380 / Arşiv

İç Denetim Birimi Başkanlığınca, DSİ 8. Bölge Müdürlüğü’nde (Erzurum) yürütülecek İç Denetim çalışmalarına ilişkin açılış toplantısı 06.11.2023 tarihinde Bölge Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya DSİ 8. Bölge Müdürü Oğuzhan YAVUZ, İç Denetçi Kemal AKYILDIZ ile Bölge Müdür Yardımcıları Yaşar KARAGÖZ, Dr. Mehmet Akif KAYGUSUZ, Hikmet SERÇEMELİ ve Bölge Müdürlüğü Yetkilileri katılmışlardır.

Toplantı İç Denetçi Kemal AKYILDIZ ve DSİ 8. Bölge Müdürü Oğuzhan YAVUZ Başkanlığında açılış konuşmaları ile başlamıştır“Yapım işlerinde Yeni Fiyat, Fiyat Farkları, Revize Birim Fiyat, Hakedişlerin Tanzimi, Hakedişler Açısından Süre Uzatımı Uygulaması Süreçleri ile İmalata Konu Malzemelerin Şantiyelerdeki Depolama Koşulları Süreci” alanlarında gerçekleştirilecek denetim faaliyeti, İç Denetim Birimi Başkanı Aslı SARIGÖL gözetiminde, İç Denetçi Kemal AKYILDIZ tarafından yürütülecektir.

İç Denetçi Kemal AKYILDIZ tarafından denetimin kapsamı, hedefi  ve içeriği konularında açılış toplantısı sunumu yapılmıştır.

Denetimin Kurumumuza hayırlı olması ve katkı sağlaması temennisiyle toplantı sonlandırılmıştır.