Başkan Yardımcısı

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKAN YARDIMCISI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Başkan yardımcısı, iç denetim faaliyetinin yönetiminde ve gözetiminde Başkana yardımcı olur. Başkan tarafından verilen görevleri yürütür ve İdarî görevleri bakımından Başkana karşı sorumludur.

Başkanlık faaliyetlerine ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi amacıyla büro oluşturulur, büroda yeterli sayıda ve nitelikte personel görevlendirilir.

İdari görevlerin mahiyeti ve kapsamı ile personelin görev, yetki ve sorumlulukları Başkanlıkça yazılı olarak belirlenir.