Denetim

2023-2025 yılı İç Denetim Planı ve  2023 yılı İç Denetim Programına istinaden, İç Denetim Birimi Başkanlığımız tarafından yapılan denetimler kapsamında; 4 adet İç Denetim faaliyeti tamamlanmış olup, 10 adet İç Denetim faaliyeti devam etmektedir.


Tamamlanan Denetim Faaliyeti

 

 

1

 

 

Dış Kaynaklı Projeler

 

 

 

Dış Kaynaklı Projeler

 

 

2

 

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

İhale ve Satın Alma Süreci

Kafeterya İşletme Süreci

Merkez Bina Fiziki Kontrolleri Süreci

 

 

3

 

Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri

Dairesi Başkanlığı

 

 

Merkez İhale ve Tatbikat Süreci

Yönetim ve Planlama Süreci

 

 

4

 

 

Yenilenebilir Enerji Dairesi Başkanlığı

Gelir-Alacak Kalemleri Takibi ve Muhasebeleştirilmesi Süreci

Yönetim ve Planlama Süreci


Devam Eden Denetim Faaliyeti

 

 

1

 

 

Teknoloji Dairesi BaşkanlığıBilgi Teknolojileri 

 

 

2

 

 

Genel Müdürlüğümüz Tüm Teşkilatı

 

Sondaj Makinelerinin Çalıştırılma Kapasitesinin Değerlendirilmesi Hakkındaki Süreç

 

 

3

 

 

Genel Müdürlüğümüz Tüm Teşkilatı

Proje Muhteviyatındaki Taşıtların Edinimi ve Kullanımı Hakkındaki Süreç

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

DSİ 2. Bölge Müdürlüğü (İzmir)

 

Yeni Fiyat,

Fiyat Farkları,

Revize Birim Fiyat,

Hakedişlerin Tanzimi,

Hakedişler Açısından Süre Uzatımı Uygulaması,

Yapım İşlerinde İmalata Konu Malzemelerin Şantiyelerdeki Depolama Koşulları Hk. Süreçler

 

 

 

 

5

 

 

 

 

DSİ 4. Bölge Müdürlüğü (Konya)

Yeni Fiyat,

Fiyat Farkları,

Revize Birim Fiyat,

Hakedişlerin Tanzimi,

Hakedişler Açısından Süre Uzatımı Uygulaması,

Yapım İşlerinde İmalata Konu Malzemelerin Şantiyelerdeki Depolama Koşulları Hk. Süreçler

 

 

6

 

 

 DSİ 7. Bölge Müdürlüğü (Samsun)

Yeni Fiyat,

Fiyat Farkları,

Revize Birim Fiyat,

Hakedişlerin Tanzimi,

Hakedişler Açısından Süre Uzatımı Uygulaması,

Yapım İşlerinde İmalata Konu Malzemelerin Şantiyelerdeki Depolama Koşulları Hk. Süreçler78. Bölge Müdürlüğü (Erzurum)

Yeni Fiyat,

Fiyat Farkları,

Revize Birim Fiyat,

Hakedişlerin Tanzimi,

Hakedişler Açısından Süre Uzatımı Uygulaması,

Yapım İşlerinde İmalata Konu Malzemelerin Şantiyelerdeki Depolama Koşulları Hk. Süreçler

 

 

 

 

8

 

 

 

 

12. Bölge Müdürlüğü (Kayseri)

Yeni Fiyat,

Fiyat Farkları,

Revize Birim Fiyat,

Hakedişlerin Tanzimi,

Hakedişler Açısından Süre Uzatımı Uygulaması,

Yapım İşlerinde İmalata Konu Malzemelerin Şantiyelerdeki Depolama Koşulları Hk. Süreçler

 

 

 

 

9

 

 

 

 

21. Bölge Müdürlüğü (Aydın)

Yeni Fiyat,

Fiyat Farkları,

Revize Birim Fiyat,

Hakedişlerin Tanzimi,

Hakedişler Açısından Süre Uzatımı Uygulaması,

Yapım İşlerinde İmalata Konu Malzemelerin Şantiyelerdeki Depolama Koşulları Hk. Süreçler

 

 

 

 

10

 

 

 

 

22. Bölge Müdürlüğü (Trabzon)

Yeni Fiyat,

Fiyat Farkları,

Revize Birim Fiyat,

Hakedişlerin Tanzimi,

Hakedişler Açısından Süre Uzatımı Uygulaması,

Yapım İşlerinde İmalata Konu Malzemelerin Şantiyelerdeki Depolama Koşulları Hk. Süreçler