Denetim

2024-2026 yılı İç Denetim Planı ve  2024 yılı İç Denetim Programına istinaden, İç Denetim Birimi Başkanlığımız tarafından yapılan denetimler kapsamında; 13 adet İç Denetim faaliyeti devam etmektedir.


Devam Eden Denetim Faaliyetleri


 

 1

 

 Teknoloji Dairesi Başkanlığı


Bilgi Teknolojileri 

  

2


Genel Müdürlüğümüz Tüm Teşkilatı

Sondaj Makinelerinin Çalıştırılma Kapasitesinin Değerlendirilmesi Hakkındaki Süreç

  

3

 

Genel Müdürlüğümüz Tüm Teşkilatı

Proje Muhteviyatındaki Taşıtların Edinimi ve Kullanımı Hakkındaki Süreç

 

 4

 

 İçmesuyu ve Atıksu Dairesi Başkanlığı

Tatbikat Süreci 

Yönetim ve Planlama Süreci

 

 5


Etüt, Planlama ve Tahsisler Dairesi Başkanlığı

Tatbikat,

Rasatlar,

Yönetim ve Planlama Süreci

 

 6

 

 Emlak Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı

Emlak ve Envanter Süreci

Yönetim ve Planlama Süreci

  

7

 

Teknik Araştırma ve Kalite Kontrol Dairesi Başkanlığı

Laboratuvar,

Koordinasyon,

Teknik Hizmetler Süreci 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

DSİ 5. Bölge Müdürlüğü (Ankara)

 

Yeni Fiyat,

Fiyat Farkları,

Revize Birim Fiyat,

Hakedişlerin Tanzimi,

Hakedişler Açısından Süre Uzatımı Uygulaması,

Yapım İşlerinde İmalata Konu Malzemelerin Şantiyelerdeki Depolama Koşulları Hk. Süreçler

 

 

 

 

9

 

 

 

 

DSİ 6. Bölge Müdürlüğü (Adana)

Yeni Fiyat,

Fiyat Farkları,

Revize Birim Fiyat,

Hakedişlerin Tanzimi,

Hakedişler Açısından Süre Uzatımı Uygulaması,

Yapım İşlerinde İmalata Konu Malzemelerin Şantiyelerdeki Depolama Koşulları Hk. Süreçler

 

 

 

 

10

 

 

 

 

DSİ 13. Bölge Müdürlüğü (Antalya)

Yeni Fiyat,

Fiyat Farkları,

Revize Birim Fiyat,

Hakedişlerin Tanzimi,

Hakedişler Açısından Süre Uzatımı Uygulaması,

Yapım İşlerinde İmalata Konu Malzemelerin Şantiyelerdeki Depolama Koşulları Hk. Süreçler 

 

 

   11 

 

 

DSİ 17. Bölge Müdürlüğü (Van)

Yeni Fiyat,

Fiyat Farkları,

Revize Birim Fiyat,

Hakedişlerin Tanzimi,

Hakedişler Açısından Süre Uzatımı Uygulaması,

Yapım İşlerinde İmalata Konu Malzemelerin Şantiyelerdeki Depolama Koşulları Hk. Süreçler

 

 

 

 

12

 

 

 

 

18. Bölge Müdürlüğü (Isparta)

Yeni Fiyat,

Fiyat Farkları,

Revize Birim Fiyat,

Hakedişlerin Tanzimi,

Hakedişler Açısından Süre Uzatımı Uygulaması,

Yapım İşlerinde İmalata Konu Malzemelerin Şantiyelerdeki Depolama Koşulları Hk. Süreçler

 

 

 

 

13

 

 

 

 

24. Bölge Müdürlüğü (Kars)

Yeni Fiyat,

Fiyat Farkları,

Revize Birim Fiyat,

Hakedişlerin Tanzimi,

Hakedişler Açısından Süre Uzatımı Uygulaması,

Yapım İşlerinde İmalata Konu Malzemelerin Şantiyelerdeki Depolama Koşulları Hk. Süreçler