İç Değerlendirme

İç Değerlendirme

15.10.2011 tarih ve 20085 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İç Denetim Kalite Güvence ve Geliştirme Programı esas alınarak Başkanlığımız Kalite Güvence ve Geliştirme Programı hazırlanmıştır. Söz konusu program Genel Müdürümüzün 21.05.2012 tarihli olurlarıyla yürürlüğe girmiştir.

İç Denetçi Altan YILMAZ gözetiminde İç Denetçi Kemal AKYILDIZ tarafından Kalite Güvence ve Geliştirme Programı kapsamında İç Değerlendirme faaliyetinde bulunmuştur. Konuyla ilgili 02.10.2023 tarih ve 23 sayılı rapor düzenlenmiş ve söz konusu rapor Genel Müdürümüze sunulmuştur.

Genel Müdürlüğümüz iç denetim faaliyetlerine yönelik olarak dış değerlendirme uzmanları tarafından hazırlanan Dış Değerlendirme Ön Raporu İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından kabul edilerek Genel Müdürlüğümüze gönderilmiştir. Dış değerlendirme raporu Kamu İç Denetim Mesleki Uygulama Standartları’na, Kamu İç Denetim Rehberi’ne ve Kamu İç Denetim Raporlama Standartları’na uygun olarak denetlenmiştir.