Tarihçemiz

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü İç Denetim Birimi Başkanlığımız, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereği, kurumumuz bünyesinde son olarak Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmüş olan  Mehmet GÜLLÜ Başkanlığında 2007 yılında kurulmuştur.

2007-2016 yılları arasında Başkanlık görevini yürüten Sayın GÜLLÜ, yaş haddinden dolayı emekli olmuş ve Şubat-2016 tarihi itibariyle Başkanlık Makamına, Başkan Yardımcılığı görevini yürüten, Sayın Bakır GÖKALP atanmıştır. Sayın Bakır GÖKALP Temmuz-2022 yılına kadar Başkanlık görevini yürütmüştür. Temmuz-2022 tarihinden itibaren Başkanlık Makamına, Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Sayın Aslı SARIGÖL atanmıştır.

Birimimiz 1 Birim Başkanı, 1 Birim Başkan Yardımcısı, 12 İç Denetçi, 1 İdari İşler Şefi  ve 2 Büro personeli ile çalışmalarına devam etmektedir.