Performans Değerleme

İç Denetim Birimi Başkanlığı performans değerlemesi ile ilgili bu düzenleme iç denetçilerin görevlerinde üstün performans göstermeleri amacıyla İç Denetim Birimi Başkanlığınca hazırlanarak, Genel Müdürün onayı ile yürürlüğe girer.

İç Denetim Birimi Başkanı her yılın ilk üç ayı içinde önceki yıl ile ilgili olarak genel olarak İç Denetim Birimin ve bireysel olarak iç denetçilerin performansını bu düzenlemedeki kural ve yöntemlerle  analiz eder ve belirlenen bir günde bütün iç denetçilerin katılımının sağlandığı bir toplantı yaparak performans değerleme sonuçlarını iç denetçilerle paylaşır.

Performans değerlemesi ile ilgili aşağıda belirlenen ölçüt ve göstergeler yol gösterici olarak kullanılmalıdır. Makul gerekçelerle söz konusu ölçüt ve göstergelere uygunluk göstermeyen durumlarla karşılaşılabilir. Bu durumlarda performans değerlemeyle ilgili çalışma kağıtlarında aykırılıklarla ilgili açıklama yapılır.