DSİ 7. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NDE (SAMSUN) 14/11/2023 TARİHİNDE İÇ DENETİM AÇILIŞ TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR.

14.11.2023 / Gösterim Sayısı : 441 / Arşiv

İç Denetim Birimi Başkanlığınca, DSİ 7. Bölge Müdürlüğü’nde (Samsun) yürütülecek İç Denetim çalışmalarına ilişkin açılış toplantısı 14.11.2023 tarihinde Bölge Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya İç Denetim Birimi Başkanı Aslı SARIGÖL, DSİ 7. Bölge Müdürü Köksal Buğra ÇELİK, İç Denetçiler Çiğdem AYDEMİR ve Selim Kazım BAYER ile Bölge Müdür Yardımcıları Ahmet Serdar GÜZEL, Miraç TASLAK ve Bölge Müdürlüğü Yetkilileri katılmışlardır.

Toplantı, İç Denetim Birimi Başkanı Aslı SARIGÖL ve DSİ 7. Bölge Müdürü Köksal Buğra ÇELİK Başkanlığında açılış konuşmaları ile başlamıştır. “Yapım işlerinde Yeni Fiyat, Fiyat Farkları, Revize Birim Fiyat, Hakedişlerin Tanzimi, Hakedişler Açısından Süre Uzatımı Uygulaması Süreçleri ile İmalata Konu Malzemelerin Şantiyelerdeki Depolama Koşulları Süreci” alanlarında gerçekleştirilecek denetim faaliyeti, İç Denetim Birimi Başkanı Aslı SARIGÖL gözetiminde, İç Denetçiler Çiğdem AYDEMİR ve Selim Kazım BAYER tarafından yürütülecektir.

İç Denetçi Selim Kazım BAYER tarafından denetimin kapsamı, hedefi  ve içeriği konularında açılış toplantısı sunumu yapılmıştır.

Denetimin Kurumumuza hayırlı olması ve katkı sağlaması temennisiyle toplantı sonlandırılmıştır.