DSİ 7. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NDE (SAMSUN) 01/12/2023 TARİHİNDE İÇ DENETİM KAPANIŞ TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR.

1.12.2023 / Gösterim Sayısı : 448 / Arşiv

İç Denetim Birimi Başkanlığınca, 2023 Yılı İç Denetim Programı kapsamında, DSİ 7. Bölge Müdürlüğü’nde (Samsun) gerçekleştirilen İç Denetimin kapanış toplantısı 01.12.2023 tarihinde Bölge Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya İç Denetçiler Çiğdem AYDEMİR, Selim Kazım BAYER, DSİ 7. Bölge Müdürü Köksal Buğra ÇELİK, Bölge Müdür Yardımcıları Ahmet Serdar GÜZEL, Miraç TASLAK, Murat ŞERBETÇİ ve  Bölge Müdürlüğü Yetkilileri katılmışlardır 

Toplantıda, “Yapım işlerinde Yeni Fiyat, Fiyat Farkları, Revize Birim Fiyat, Hakedişlerin Tanzimi, Hakedişler Açısından Süre Uzatımı Uygulaması Süreçleri ile İmalata Konu Malzemelerin Şantiyelerdeki Depolama Koşulları Süreci” alanlarında yürütülen denetime ilişkin bulgular ve öneriler paylaşılmış olup, taahhüt edilen eylemlere ve eylem takvimlerine yönelik  değerlendirmelerde bulunulmuştur. 

İç Denetçiler  Çiğdem AYDEMİR ve Selim Kazım BAYER ile DSİ 7. Bölge Müdürü Köksal Buğra ÇELİK tarafından denetimin karşılıklı işbirliği içerisinde yürütülmesinden duyulan memnuniyet ifade edilerek, denetimin Kurumumuza faydalı olması temennileri ile toplantı tamamlanmıştır.