DSİ SULAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NDA YÜRÜTÜLEN İÇ DENETİM ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN KAPANIŞ TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

12.05.2023 / Gösterim Sayısı : 160 / Arşiv

İç Denetim Birimi Başkanlığınca Dış Kaynaklı Projelerle ilgili olarak Sulama Dairesi Başkanlığı ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı nezdinde yürütülen İç Denetim faaliyetine ilişkin Kapanış Toplantısı 12.05.2023 tarihinde Genel Müdürlüğümüzün 14. katında bulunan Mehmet GÜLLÜ Toplantı Salonunda gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya İç Denetim Birimi Başkanı Aslı SARIGÖL, Sulama Dairesi Başkanı Oğuzhan Bektaş, Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Özlem İRİTAŞ, İç Denetim Birimi Başkan Yardımcısı Adem ÇİÇEK, İç Denetçi Tolga ÖZENGÜNEŞ, Daire Başkan Yardımcıları Dr. Ö. Faruk AKBULUT, Serpil KÖYLÜ DALGIN, M. İmren KULAT ile Şube Müdürleri Senem YILDIRIM ve Emre KOÇ katılmışlardır.

Toplantı açılış konuşmaları ile başlamış; denetim bulguları ile bulgularla ilgili öneriler ve eylem planları hakkında değerlendirmeler yapılmış ve değerlendirmeler sonucu nihai hale getirilen bulgular, öneriler ve önerilere ilişkin taahhüt edilen eylemler belirlenmiştir.